top of page

Zebra in form wil uitgroeien tot een multidisciplinair centrum voor mensen met hypermobiliteit en bindweefselaandoeningen.

Onze ervaring met hypermobiliteit is gestart vanuit de kinesitherapie. Door meer en meer in aanraking te komen met deze specifieke populatie, zagen we grote hiaten in hun zorgtraject. Zebra in form wil hierin een oplossing bieden voor deze zorgvragen en zo een thuis vormen voor mensen met hypermobiliteit.

Bedankt om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief!

bottom of page